اخبار-انواع چرخ خیاطی

انواع چرخ خیاطی

چرخ خیاطی صنعتی:    چرخ خیاطی صنعتی درست برخلاف چرخ خیاطی خانگی دارای وزن بسیار زیادی است و قیمت  این نوع چرخ خیاطی نسبت به چرخ خیاطی خانگی بیشتر است. چرخ خیاطی ادامه مطلب ←